Oortjes.EUWijze woorden

Mahatmi Gandhi Onderstaande uitspraken zijn van Mahatma Gandhi, een Indiaas politicus die leefde van 1869 tot 1948. Hij studeerde in Engeland, werd advocaat in Zuid Afrika. In 1915 keerde hij terug naar India, waar hij strijdde voor een onafhankelijk India. Dit deed hij geweldloos, middels geweldloze weerstand. Zijn tactiek was Satyagraha. Dit houdt in: 'Herstellen van waarheid, niet door de tegenstander pijn te doen, maar door zelf pijn te verdragen. Door geduld en sympathie moet men de tegenstander van zijn vergissing afbrengen.' Uiteindelijk werd het koloniale India opgesplitst in twee onafhankelijke staten, het hindoestaande India en een Islamitisch Pakistan. Dat was niet de eenheid waar Mahatma Gandhi voor gestreden had, hij was teleurgesteld. Een jaar later, op 30 januari 1948, werd hij vermoord. Zijn erfenis bestaat uit talloze wijze uitspraken, welke ook in de huidige tijd nog inspirerend zijn. Hieronder staan een aantal van deze wijze woorden.

"De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht."

"Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren."

"Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist."

"Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken."

"De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent."

"Vrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalen."

"Bijna alles wat u doet is onbelangrijk, maar het is erg belangrijk dat u het doet."

"Waar liefde is, is leven."

"Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind."

"Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen."

"De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is."

"De Westerse beschaving? Ik denk dat het een uitstekend idee is."

"Onverdraagzaamheid is geweld tegen de geest en haat is geweld tegen het hart."

"Wantrouwen is een teken van zwakheid."

"Gelukkig zijn is wanneer wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie zijn."

"Het verschil tussen wat we doen en wat we kunnen doen zou voldoende zijn om het grootste deel van de problemen van de wereld op te lossen."

"Wanneer er slechts de keuze bestond tussen lafheid en geweld, dan zou ik beslist geweld aanraden.... Ik geloof echter dat geweldloze weerstand oneindig doeltreffender is dan geweld."

Deze site vormt op geen enkele wijze een afspiegeling van het gedachtengoed van Mahatma Gandhi, maar is wel geļnspireerd door zijn wijze woorden.Wijze woorden

Radio

Theater

Massage

Prostitutie

Radio NL

© Oortjes.eu